Religion er ikke moralens forudsætning

»Jo mere absurd en påstand er, jo større fanatisme skal der til at forsvare den. Inderst inde ved den troende udmærket godt, at hendes/hans tro er løgn, og må derfor med næb og kløer angribe enhver, der betvivler den, på samme måde som det sårede barn må forsvare den far, der har gjort det ondt.
(...)

Teologer fremsætter nu og da det synspunkt, at religion er en nødvendighed, fordi der uden religion heller ikke ville kunne eksistere moral. Hertil kan jeg kun sige, at de fleste mennesker i langt de fleste situationer udmærket kan kende forskel på godt og ondt, fordi de ved, hvad der er godt og ondt for dem selv. Det samme gælder for andre pattedyr. Selv rovdyr skader sjældent andre dyr mere, end det er nødvendigt, for at de kan opretholde deres egen eksistens.

Desuden vil jeg hævde, at ord som kærlighed, medfølelse og barmhjertighed dækker over virkelige, menneskelige følelser, selv om religionerne naturligvis gør, hvad de kan for at tage patent på dem, fordi det ligger i religionernes natur at stjæle, udnytte og manipulere. En moral, der er skabt på et grundlag af frygt for straf, sådan som det f.eks. er tilfældet i kristendommen og islam, finder jeg hverken smuk eller troværdig.«


Fra Henrik Nordbrandts essay »Den satans religion«, trykt i essaysamlingen »Dumhedens løvefødder. Idiosynkrasier m.m.«, Gyldendal, 2005.

Citeret i Berlingske Tidende d. 9. februar 2006