Tilfældighedernes spil eller.....

Når man i forbindelse med sit slægtsforskningsprojekt søger at kortlægge de slægter, man interesserer sig for, kommer man naturligvis vidt omkring i diverse kilder og baggrundsmaterialer.

Engang imellem sker det så, at der er et sammenfald af begivenheder eller sammentræf af tilfældigheder, man set på afstand mange år senere og med den viden, man nu besidder, kan sidde tilbage og forundres over.

Jeg forsker blandt andet i slægterne Kabell og Ostermann.

I den forbindelse søgte jeg informationer på nettet om min tipoldefar Søren Adolph Wilsbech Kabell (09/07 1837 - 03/01 1894).

Handelsregister1894.jpgJeg fandt blandt andet i publikationen “Samling af Anmeldelser til Handelsregistrene” januar måned 1894 på side 4, 2. spalte nederst følgende information:

Søren Adolph Christopher Wilsbech Kabell, som var Medbestyrer for Selskabet “Tobaksfabrikken Holland” er afgået ved Døden og Helmikka Christiane Kabell i hans sted indgået i bestyrelsen....

I publikations side 5, 2 spalte øverst oplyses følgende:

D.D. er det for mig anmeldt, at Jørgen Ludvig Ostermann af Roeskilde driver Handel i Roskilde under Firma “Ludvig Ostermann”. Gerhard Adam Ostermann har procura.

Roskilde Magistratscontoir, den 25de Januar 1894.

Handelsregister1894_.jpg

I sig selv er de to informationer jo interessante nok. Det forunderlige er imidlertid

De to familier har givetvis ikke kendt hinanden i 1894.

Har Skæbnen (?) imidlertid allerede i 1894 spillet med og har på underfundig måde peget på fremtidige relationer, eller er det blot tilfældighedernes spil, som den opmærksomme læser 121 år senere falder over og med sin viden om slægterne sammenstiller og overfortolker?

Underligt er det i hvert fald.

Sidst ændret: 02. December 2015